Algemene voorwaarden

Op verzoek van uw zorgverzekeraar wordt met u als (ouder/verzorger van een) cliënt een behandelovereenkomst afgesloten. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn over de behandeling en wijze van vergoeding.

Behandel- en oefenafspraken
De logopedische behandeling vindt plaats op verwijzing van de huisarts, specialist, tandarts of orthodontist. De behandelend logopedist draagt zorg voor de informatieoverdracht aan de verwijzer en eventuele derden. Voor een succesvol verloop van de behandeling is het noodzakelijk dat thuis regelmatig geoefend wordt en dat gegeven adviezen in de praktijk worden gebracht. Na verloop van tijd zal de behandeling geëvalueerd worden en besloten worden tot voortzetting dan wel afronding van de behandeling. Gedurende de behandeling zal voortdurend sprake zijn van overleg.

Betalingsafspraken
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Afmeldingen voor maandagen dienen uiterlijk de vrijdag ervoor vóór 17u. te worden doorgegeven. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden bij u in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. De declaratie van de behandeling wordt bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Logopedie valt in het basispakket. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Bereikbaarheid/openingstijden
Voor het maken en afzeggen van afspraken kunt u bij voorkeur mailen naar info@bijjill.nl. Ook zijn wij telefonisch bereikbaar op het algemeen telefoonnummer:06-81815693. U kunt een bericht achterlaten.

Privacy
Wij hanteren het privacyreglement van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). Zie ook ons Privacy Beleid

Klachten
Ik hoop van harte dat de logopedische hulp aan jouw wensen zal voldoen. Toch kan er in de relatie tussen de logopedist en de cliënt/patiënt soms iets misgaan. Dan kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Graag hoor ik waarom u niet tevreden bent, en wil graag samen tot een oplossing te komen.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. De klachten- en geschillenregeling Paramedici is hieraan verbonden.

LINK NAAR HET BESTAND VAN DE NVLF

Vergoeding

Logopedie wordt 100% vergoed door uw zorgverzekering.
Vanaf 18 jaar valt logopedie onder het eigen risico.

Deze praktijk is Direct Toegankelijk, u kunt zonder verwijsbrief van uw huisarts of specialist terecht.